Follow Delarka on NasdaqOMX First North

Delarka Holding AB

Delarka Holding AB (publ) is a holding company which through its subsidiaries owns the property unit Solna Polisen 2, PostNord’s headquarter in Stockholm.

The building was completed in November 2003 and consists of approximately 53 000 m2, of which around 14 000 m2 constitute approximately 450 parking spaces.

The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and Pareto Project Finance AS and the company is managed by Pareto Business Management AB. The Company shares is traded on NASDAQ OMX First North as of December 17, 2013. The Certified adviser is Wildeco.

The board of directors consist of Lennart Låftman (chairman), Henrik Viktorsson and Johan Thorell. Sven I Hegstad is the CEO of the group.

Tenant Information:

Announcements

 04.04.2018
Kommuniké från årsstämma den 4 april 2018 i Delarka Holding

...

 28.02.2018
Kallelse till årsstämma i Delarka Holding AB (publ)

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ), org. nr. 556944-5843 kallas härmed till å ...

 28.02.2018
Delarka Holding - Bokslutskommuniké för 2017

Styrelsen föreslår en utdelning om 8 kr per aktie

Utdelningen föresl&arin ...

 29.08.2017
Delarka Holding halvårsrapport januari - juni 2017

Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheten har justerats ned med 75 000 tkr till 1 ...

 04.04.2017
Kommuniké från årsstämma den 4 april 2017 i Delarka Holding

...

 06.03.2017
Aktieägarna i Delarka Holding

kallas härmed till årsstämma den 4 april 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Man ...

 28.02.2017
Delarka Holding - Bokslutskommuniké för 2016

Styrelsen föreslår en utdelning om 8 kr per aktie

...

 22.12.2016
Delarka Fastighet completes a MSEK 740 refinancing and reduces its interest costs

...

 22.12.2016
Delarka Holding's subsidiary, Delarka Fastighet, completes a MSEK 740 refinancing and reduces its interest costs

...

 18.11.2016
Delarka Fastighet calls for early redemption of its outstanding bond loan

Delarka Fastighet AB (publ) (the "Company") hereby announces that the Company's SEK 740,000,0 ...

 18.11.2016
Delarka Holding's subsidiary, Delarka Fastighet, calls for early redemption of its outstanding bond loan

Delarka Holding AB (publ)'s subsidiary, Delarka Fastighet AB (publ) (the "Company") hereby an ...

 29.08.2016
Delarka Fastighet Half year report January - June 2016

 • The company has a listed Bond loan at NASDAQ OMX with ticker DELAR 1
 • Market va ...

 29.08.2016
Delarka Holding Half year report January - June 2016

 • Income from property management was TSEK 20,334 (21,046)
 • Rental income amounted ...

 31.03.2016
Resolutions at the annual general meeting of Delarka Fastighet

At the annual general meeting of Delarka Fastighet AB (publ) held on 31 March 2016 in Stockholm, ...

 31.03.2016
Resolutions at the annual general meeting of Delarka Holding

At the annual general meeting of Delarka Holding AB (publ) held on 31 March 2016 in Stockholm, th ...

 29.02.2016
The shareholders in Delarka Holding are hereby summoned to the annual general meeting on March 31, 2016

The shareholders in Delarka Holding AB (publ) are hereby summoned to the annual general meeting o ...

 22.02.2016
Delarka Fastighet Year-end Report January - December 2015

The company has a listed Bond loan at NASDAQ OMX with ticker DELAR1

...

 22.02.2016
Delarka Holding Year-end Report January - December 2015

The Board proposes a dividend of SEK 8 per share through a quarterly installment of SEK 2 per sha ...

 27.08.2015
Delarka Fastighet Interim report January - June 2015

...

 27.08.2015
Delarka Holding Interim report January - June 2015

...

 25.03.2015
Delarka Fastighet - Resolutions at the annual general meeting

At the annual general meeting of Delarka Fastighet AB (publ) held on 25 March 2015 in Stockholm, ...

 25.03.2015
Resolutions at the annual general meeting

At the annual general meeting of Delarka Holding AB (publ) held on 25 March 2015 in Stockholm, th ...

 04.03.2015
Delarka Holding Annual report 2014

Delarka today announces that its Annual report 2014 is available at

 24.02.2015
Delarka Fastighet Year-end Report January - December 2014

The Board proposes a dividend of SEK 80 per share to the parent company Delarka Holding AB.

...

 24.02.2015
Delarka Holding Year-end Report January - December 2014

The Board proposes a dividend of SEK 8 per share through a quarterly installment of SEK 2 per sha ...

 21.08.2014
Delarka Holding Interim report January - June 2014

Income from property management was TSEK 21,599 corresponding to SEK 4.32 per share.

Rental i ...

 27.03.2014
Resolutions at the annual general meeting

At the annual general meeting of Delarka Holding AB (publ) held on 27 March 2014 in Stockholm, the f ...

 25.02.2014
Notice to annual general meeting

The board of directors of Delarka Holding AB (publ) has resolved to convene the annual general meeti ...

 25.02.2014
Fourth quarter and preliminary results for 2013

The board of directors of Delarka Holding AB (publ) has approved the fourth quarter and year-end rep ...

 12.12.2013
Delarka Holding is accepted for listing on NASDAQ OMX First North

The first day of trading is Tuesday December 17, 2013. ...

Financial Calendar

29.08.2018
Halvårsrapport 2018
04.04.2017
Årstämma 2018
28.02.2018
Publicering av bokslutskommuniké

Important Information

NASDAQ OMX First North is an alternative marketplace operated by an exchange within the NASDAQ OMX group. Companies on First North are not subject to the same rules as companies on the regulated main market. Instead they are subject to a less extensive set of rules and regulations adjusted to small growth companies. The risk in investing in a Company on First North may therefore be higher than investing in a company on the main market. All Companies with shares traded on First North have a Certified Adviser who monitors that the rules are followed. The Exchange approves the application for admission to trading.

Board of Directors


Lennart Låftman (1945) - Chairman

Mr. Låftman is the chairman of the boards of AVISA AB, Intervalor AB, Ros‐Press AB and EOJ 1933 AB. Lennart is also a member of the boards of Oscar Properties Holding AB, Kallebäck Property Invest AB, RFSU AB, Royal Opera AB, Folktandvården Stockholms län AB, AB Stockholm Läns Landsting Interfinans and Telge Energi. Mr. Låftman does not personally own any shares in Delarka Holding AB (publ), but represents shareholders collectively holding 750,000 shares in Delarka Holding AB (publ).

Henrik Viktorsson (1975) - Board member

Mr. Viktorsson (1975) is a director of Alandia Försäkring and a member of the nomination committee at Exel Composites Oyj and a Board Member in Optinova Holding AB. Mr. Viktorsson does not personally own any shares in Delarka Holding AB (publ), but represents shareholders collectively holding 1,000,000 shares in Delarka Holding AB (publ).

Johan Thorell (1970) - Board member

Mr. Thorell is the chairman of the boards of Hållsta Fastighetsutveckling AB, Kallebäck Property Invest AB,  and Fastighets AB Bromma Center Södra. He is also a board member of AB Sagax, Oscar Properties Holding AB, Cassandra Oil AB, Hemsö Fastighets AB, Nicoccino Holding AB and Tagehus Holding AB. He is a board member and managing director of Gryningskust Holding AB. Mr. Thorell holds 30,000 shares in Delarka Holding AB (publ) indirectly.

Sven I Hegstad (1974) - CEO

Mr. Hegstad is CEO at Pareto Business Management AS. He is state authorized accountant and has previous experience from KPMG and PWC. Mr. Hegstad has other board positions in property companies established by Pareto Project Finance AS.

Reports and Downloads

Articles of association - Delarka Holding AB (publ) November 2013. The company will regularly publish information to the investors. The publications will include financial reports, press releases, and other investor documents like general meeting minutes, bond documentation and other company related documents.


Announcements

Kommuniké från årsstämma den 4 april 2018 i Delarka Holding

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 4 APRIL 2018 I DELARKA HOLDING

Vid årsstämma den 4 april 2018 i Delarka Holding AB (publ) fattades följande beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:
 • Av tillgängliga vinstmedel om 448 983 652 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 8 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 40 000 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2,0 kronor per aktie, eller totalt 10 000 000 kronor. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 6 april 2018, 29 juni 2018, 28 september 2018 respektive 28 december 2018.
 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2017.
 • Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Lennart Låftman, Johan Thorell och Henrik Viktorsson, intill slutet av nästa årsstämma. Lennart Låftman omvaldes till styrelseordförande.
 • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 175 000 kr varav 75 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kr ska utgå till var och en av de två övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
 • Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade revisorn Jan Palmqvist till huvudansvarig revisor.
 • Det beslutades om införande av en ny § 8 i bolagsordningen avseende rätt att deltaga i bolagsstämma.

4 april 2018 

For ytterligare information, vänlig kontakta:
Sven I Hegstad, VD, + 47 22 01 58 80, sven.hegstad@paretosec.com
Joachim Carlsson, Business Manager, +46 8 402 33 81, joachim.carlsson@paretosec.com
Delarka Holding AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13:30 CET den 4 april 2018.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted

Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som genom sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, äger fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Byggnaden färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39 000 m2 kontorsyta och cirka 14 000 m2 parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 17 december 2013. Mer information om Delarka, besök www.delarka.se.

Kallelse till årsstämma i Delarka Holding AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DELARKA HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ), org. nr. 556944-5843 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 april 2018 klockan 10.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

 • Dels vara införd i aktieboken tisdagen den 27 mars 2018,
 • Dels senast tisdagen den 27 mars 2018 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Delarka Holding AB (publ), Att: Ingeborg Magnusson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: ingeborg.magnusson@paretosec.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 27 mars 2018, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.delarka.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 5 000 000 aktier, motsvarande 5 000 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut angående:
   a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
   b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna.
   c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
10. Val av:
   a) Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
   b) Revisorer och eventuella revisionssuppleanter.
11. Ändring av bolagsordningen.
12. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 b)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 448 983 652 kr utdelas ett belopp om 8 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 40 000 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje delbetalning ska 2,0 kr per aktie betalas, således totalt 10 000 000 kr. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den 6 april 2018, 29 juni 2018, 28 september 2018 och 28 december 2018.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Aktieägarna som representerar sammanlagt ca 36 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Styrelseordförande Lennart Låftman föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara 3 (ärende 10).
 • Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 175 000 kr, varav 75 000 kr ska utgår till styrelsens ordförande och 50 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 9).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
 • Omval av styrelseledamöterna Lennart Låftman, Johan Thorell och Henrik Viktorsson för tiden intill nästa årsstämma. Lennart Låftman föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 10).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Ändring av bolagsordningen (ärende 11)

Styrelsen i bolaget föreslår införande av en ny § 8 i bolagsordningen avseende rätt att delta i bolagsstämma enligt följande:

§ 8 Rätt att deltaga i bolagsstämma

Den som upptagits som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman har rätt att efter anmälan enligt nedan deltaga i stämman. För att få deltaga i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande samt styrelsens förslag till bolagsordningsändring finns tillgängliga från och med den 14 mars 2018 för bolagets aktieägare på bolagets adress, Delarka Holding AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats www.delarka.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm februari 2018

Delarka AB (publ)

Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted

Delarka Holding - Bokslutskommuniké för 2017

DELARKA HOLDING - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2017

Styrelsen föreslår en utdelning om 8 kr per aktie

Utdelningen föreslås fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den 6 april 2018, 29 juni 2018, 28 september 2018 och 28 december 2018

Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheten uppgår till 1 180 000 tkr (1 260 000).

2017-07-01 - 2017-12-31

Hyresintäkter uppgick till 50 727 tkr (49 310).

Driftsöverskott uppgick till 37 695 tkr (38 559).

Belåningsgrad 60,4 % (57,2).

Räntetäckningsgrad 3,0 (2,2).

2017-01-01 - 2017-12-31

Hyresintäkter uppgick till 100 951 tkr (98 680).

Driftsöverskott uppgick till 78 803 tkr (77 683).

Belåningsgrad 61,4 % (58,2).

Räntetäckningsgrad 4,2 (1,5).

Koncernen hade per 2017-12-31 likvida medel om 24 508 tkr (21 118).

Kassaflöde från den löpande verksamhetet 54 490 tkr (15 978).

Koncernens eget kapital per 2017-12-31 om 432 739 tkr (486 460) ger en soliditet på 35,9 % (38,0).

För komplett rapport, se nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven I Hegstad +47 22 01 58 80, sven.hegstad@paretosec.com
Joachim Carlsson +46 8 402 53 92, joachim.carlsson@paretosec.com

The following documents can be retrieved from beQuoted

Om Delarka Holding
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som genom sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, äger fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Byggnaden färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39 000 m2 kontorsyta och cirka 14 000 m2 parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 17 december 2013. Mer information om Delarka, besök www.delarka.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Delarka Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018.

Delarka Holding halvårsrapport januari - juni 2017

DELARKA HOLDING HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2017

Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheten har justerats ned med 75 000 tkr till 1 185 000 tkr.

Hyresintäkter uppgick till 50 224 tkr (49 370).

Driftsöverskott uppgick till 41 108 tkr (39 124).

Förvaltningsresultat uppgick till 30 734 tkr (20 334).

Belåningsgrad 60,8 % (59,9).

Koncernen hade per 2017-06-30 likvida medel om 22 271 tkr (42 079).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 26 703 tkr (10 597).

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -25 550 tkr (-20 000).

Koncernens eget kapital per 2016-06-30 om 414 062 tkr (464 041) motsvarar en soliditet på SEK 34,3% (36,3).

För komplett rapport, se nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven I Hegstad +47 22 01 58 80, sven.hegstad@paretosec.com
Joachim Carlsson +46 72 402 33 81, joachim.carlsson@paretosec.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Delarka Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017.

Om Delarka Holding
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som genom sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, äger fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Byggnaden färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39 000 m2 kontorsyta och cirka 14 000 m2 parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 17 december 2013. Mer information om Delarka, besök www.delarka.se.

Kommuniké från årsstämma den 4 april 2017 i Delarka Holding

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 4 APRIL 2017 I DELARKA HOLDING

Vid årsstämma den 4 april 2017 i Delarka Holding AB (publ) fattades följande beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:
 • Av tillgängliga vinstmedel om 472 891 566 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 8 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 40 000 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2 kronor per aktie, eller totalt 10 000 000 kronor. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 7 april 2017, 30 juni 2017, 29 september 2017 respektive 29 december 2017.
 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2016.
 • Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Lennart Låftman, Johan Thorell och Henrik Viktorsson, intill slutet av nästa årsstämma. Lennart Låftman omvaldes till styrelseordförande.
 • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 175 000 kr varav 75 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kr ska utgå till var och en av de två övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
 • Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade revisorn Jan Palmqvist till huvudansvarig revisor. 

4 april 2017 

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Sven I Hegstad, VD, + 47 22 01 58 80, sven.hegstad@paretosec.com
Johan Åskogh, Business Manager, +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com
Delarka Holding AB (publ) 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted

Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som genom sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, äger fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Byggnaden färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39 000 m2 kontorsyta och cirka 14 000 m2 parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 17 december 2013. Mer information om Delarka, besök www.delarka.se.
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Delarka Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2017.

Aktieägarna i Delarka Holding

AKTIEÄGARNA I DELARKA HOLDING

kallas härmed till årsstämma den 4 april 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska.

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 mars 2017,

Dels senast den 29 mars 2017 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Delarka Holding AB (publ), Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: johan.askogh@paretosec.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 29 mars 2017, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.delarka.se, och kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut:

(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

(b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.

9. Val av styrelse och revisorer.

10. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 7 (b))

Styrelsen och verkställande direktören för Delarka Holding AB (publ), 556944-5843, föreslår att årsstämman den 4 april 2017 fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Det noteras att styrelsen därtill föreslår att 432 891 566 kronor balanseras i ny räkning.

Av tillgängliga vinstmedel om 472 891 566 kronor utdelas ett belopp om 8 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 40 000 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2 kronor per aktie, eller totalt 10 000 000 kronor. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 7 april 2017, 30 juni 2017, 29 september 2017 respektive 29 december 2017.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 8 och 9)

Aktieägare som representerar sammanlagt ca 36 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Styrelsens ordförande Lennart Låftman, ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara 3 utan suppleanter (ärende 9).
 • Antalet revisorer ska vara 1 utan suppleanter (ärende 9).
 • Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 175 000 kronor, varav 75 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kr ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna (ärende 8).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 8).
 • Omval av Lennart Låftman, Johan Thorell och Henrik Viktorsson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lennart Låftman föreslås fortsätta som styrelsens ordförande (ärende 9).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 9).

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 5 000 000 aktier, motsvarande 5 000 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer från och med den 6 mars 2017 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Delarka Holding AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm och på bolagets webbplats www.delarka.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. 

Stockholm den 6 mars 2017

DELARKA HOLDING AB (PUBL) Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven I Hegstad +47 22 01 58 80, sven.hegstad@paretosec.com

Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted

Om Delarka Holding
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som genom sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, äger fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Byggnaden färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39 000 m2 kontorsyta och cirka 14 000 m2 parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 17 december 2013. Mer information om Delarka, besök www.delarka.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Delarka Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2017.

Delarka Holding - Bokslutskommuniké för 2016

DELARKA HOLDING - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2016

Styrelsen föreslår en utdelning om 8 kr per aktie

 • Utdelningen föreslås fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar den 7 april, 30 juni, 29 september och 29 december 2016.
 • Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheten uppgår till 1 260 000 tkr (1 235 000).
 • Hyresintäkter uppgick till 98 680 tkr (98 665).
 • Driftsöverskott uppgick till 77 683 tkr (80 116).
 • Belåningsgrad 57,2 % (57,4)
 • Räntetäckningsgrad 2,2 (2,3)
 • Koncernen hade per 2016-12-31 likvida medel om 21 118 tkr (51 982).
 • Kassaflöde från den löpande verksamhetet 15 978 tkr (47 698)
 • Koncernens eget kapital per 2016-12-31 om 486 460 tkr (490 862) ger en soliditet på 38,0 % (38,0).

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven I Hegstad +47 22 01 58 80, sven.hegstad@paretosec.com
Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Om Delarka Holding 
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som genom sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, äger fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Byggnaden färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39 000 m2 kontorsyta och cirka 14 000 m2 parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 17 december 2013. Mer information om Delarka, besök www.delarka.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Delarka Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017.

Delarka Fastighet completes a MSEK 740 refinancing and reduces its interest costs

DELARKA FASTIGHET COMPLETES A MSEK 740 REFINANCING AND REDUCES ITS INTEREST COSTS

Delarka Fastighet AB (publ) has utilised a MSEK 740 bank loan. The bank loan will be applied towards finance the redemption of its MSEK 740 bonds 2013/2020 with ISIN SE0005498094. The bank loan matures in March 2021 and has an annual fixed interest rate of 2.21%, which will reduce the company's annual financing costs from approximately MSEK 34 to approximately MSEK 17.5 during the term of the bank loan. The company will amortize MSEK 11.1 on the bank loan annually. The refinancing costs are expected to amount to approximately MSEK 15. The company welcomes the new funding and is happy to take advantage of lower interest rates and to secure long term liquidity.

2016-12-21

For further information, please contact:
Sven I Hegstad +47 220158 80, sven.hegstad@paretosec.com
Stefan Gattberg +46 8-402 51 22, stefan.gattberg@paretosec.com
Johan Åskogh +46 8-402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

The following documents can be retrieved from beQuoted

The information contained in this press release is such information that Delarka Fastighet AB (publ) is required to publish in accordance with the Swedish Securities Market Act (2007:528) and/or the Swedish Financial Instruments Trading Act (1991:980). The information was submitted for publication on 21 December 2016 at 19:00.

About Delarka Fastighet AB
Delarka Fastighet AB (publ) is a Swedish real estate company owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The property is fully leased until 30 April 2026 to PostNord AB. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 53 000 m2, of which around 14 000 m2 is garage. The company is managed by Pareto Business Management AB and Wildeco is the Certified Advisor.

Delarka Holding's subsidiary, Delarka Fastighet, completes a MSEK 740 refinancing and reduces its interest costs

DELARKA HOLDING'S SUBSIDIARY, DELARKA FASTIGHET, COMPLETES A MSEK 740 REFINANCING AND REDUCES ITS INTEREST COSTS

Delarka Holding AB (publ)'s subsidiary, Delarka Fastighet AB (publ) has utilised a MSEK 740 bank loan. The bank loan will be applied towards finance the redemption of Delarka Fastighet AB (publ) MSEK 740 bonds 2013/2020 with ISIN SE0005498094. The bank loan matures in March 2021 and has an annual fixed interest rate of 2.21%, which will reduce Delarka Fastighet AB (publ)'s annual financing costs from approximately MSEK 34 to approximately MSEK 17.5 during the term of the bank loan. Delarka Fastighet AB (publ) will amortize MSEK 11.1 on the bank loan annually. The refinancing costs are expected to amount to approximately MSEK 15.

2016-12-21

For further information, please contact:
Sven I Hegstad +47 220158 80, sven.hegstad@paretosec.com
Stefan Gattberg +46 8-402 51 22, stefan.gattberg@paretosec.com
Johan Åskogh +46 8-402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

The following documents can be retrieved from beQuoted

The information contained in this press release is such information that Delarka Holding AB (publ) is required to publish in accordance with the Swedish Securities Market Act (2007:528) and/or the Swedish Financial Instruments Trading Act (1991:980). The information was submitted for publication on 21 December 2016 at 19:00.

About Delarka Holding AB (publ)
Delarka Holding AB (publ), listed on Nasdaq First North, is a Swedish real estate company indirectly owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The property is fully leased until 30 April 2026 to PostNord AB. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 53 000 m2, of which around 14 000 m2 is garage. The company is managed by Pareto Business Management AB and Wildeco is the Certified Advisor.

Delarka Fastighet calls for early redemption of its outstanding bond loan

DELARKA FASTIGHET CALLS FOR EARLY REDEMPTION OF ITS OUTSTANDING BOND LOAN

Delarka Fastighet AB (publ) (the "Company") hereby announces that the Company's SEK 740,000,000 bonds 2013/2020 with ISIN SE0005498094 (the "Bonds") will be redeemed in advance in accordance with the terms and conditions of the Bonds. Notice of the redemption of the Bonds will be sent to the bondholders on 18 November 2016.

The date of the redemption will be 22 December 2016 (the "Redemption Date"). The Bonds will be redeemed at 102,00 per cent of the nominal amount (i.e. SEK 1,020,000 per Bond) plus accrued but unpaid interest from, but excluding, the interest date 13 November 2016 to, and including, the Redemption Date (the "Redemption Amount").

The Redemption Amount will be paid to bondholders holding Bonds at the record date, which occurs 15 December 2016. The last day of trade in order to get a transaction registered on the record date is 13 December 2016. The Bonds will be delisted from the corporate bond list of Nasdaq Stockholm on or about the Redemption Date.

The Company has on the date hereof entered into a SEK 740,000,000 facility agreement (the "Loan"), with a fixed rate which will be set on 21 December 2016. The Loan has a maturity of 4.5 years and will be prepaid by annual instalments amounting to 1.5 per cent. per annum. The net proceeds under the Loan will be applied towards paying the Redemption Amount on the Redemption Date.

2016-11-17

For further information, please contact:
Sven I Hegstad +47 220158 80, Sven.Hegstad@paretosec.com
Johan Åskogh +46 08-402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

The following documents can be retrieved from beQuoted

The information contained in this press release is such information that Delarka Fastighet AB is required to publish in accordance with the Swedish Securities Market Act (2007:528) and/or the Swedish Financial Instruments Trading Act (1991:980). The information was submitted for publication on 17 November 2016 at 22:00.

About Delarka Fastighet AB (publ)
Delarka Fastighet AB (publ) is a Swedish real estate company indirectly owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The Property is fully leased until 30 April 2026 to Posten AB and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 53 000 m2, of which around 14 000 m2 constitute approximately 450 parking spaces. The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and Pareto Project Finance AS and the company is managed by Pareto Business Management AB. Wildeco is the Certified Advisor to the Company.

Delarka Holding's subsidiary, Delarka Fastighet, calls for early redemption of its outstanding bond loan

DELARKA HOLDING'S SUBSIDIARY, DELARKA FASTIGHET, CALLS FOR EARLY REDEMPTION OF ITS OUTSTANDING BOND LOAN

Delarka Holding AB (publ)'s subsidiary, Delarka Fastighet AB (publ) (the "Company") hereby announces that the Company's SEK 740,000,000 bonds 2013/2020 with ISIN SE0005498094 (the "Bonds") will be redeemed in advance in accordance with the terms and conditions of the Bonds. Notice of the redemption of the Bonds will be sent to the bondholders on 18 November 2016.

The date of the redemption will be 22 December 2016 (the "Redemption Date"). The Bonds will be redeemed at 102,00 per cent of the nominal amount (i.e. SEK 1,020,000 per Bond) plus accrued but unpaid interest from, but excluding, the interest date 13 November 2016 to, and including, the Redemption Date.

The Company and Delarka Holding AB (publ) has on the date hereof entered into a SEK 740,000,000 facility agreement (the "Loan"), with a fixed rate which will be set on 21 December 2016. Delarka Holding AB (publ) act as a guarantor under the Loan. The Loan has a maturity of 4.5 years and will be prepaid by annual instalments amounting to 1.5 per cent. per annum. The net proceeds under the Loan will be applied towards paying the Redemption Amount on the Redemption Date.

2016-11-17

For further information, please contact:
Sven I Hegstad + 47 22 01 58 80, sven.hegstad@paretosec.com
Johan Åskogh + 46 08 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

The following documents can be retrieved from beQuoted

The information contained in this press release is such information that Delarka Holding AB is required to publish in accordance with the Swedish Securities Market Act (2007:528) and/or the Swedish Financial Instruments Trading Act (1991:980). The information was submitted for publication on 17 November 2016 at 22:00.

About Delarka
Holding Delarka Holding AB (publ) is a Swedish real estate company indirectly owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The Property is fully leased until 30 April 2026 to Posten AB and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 53 000 m2, of which around 14 000 m2 constitute approximately 450 parking spaces. The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and Pareto Project Finance AS and the company is managed by Pareto Business Management AB. Wildeco is the Certified Advisor to the Company.

Delarka Fastighet Half year report January - June 2016

DELARKA FASTIGHET HALF YEAR REPORT JANUARY - JUNE 2016
 • The company has a listed Bond loan at NASDAQ OMX with ticker DELAR 1
 • Market value of investment property was TSEK 1,235,000 (1,225,000)
 • Loan to Market Value 60 (60) per cent
 • Interest coverage ratio 2.3 (2.3)
 • Cash position TSEK 32,122 (37,497)
 • Rental income amounted to TSEK 49,370 (49,334)
 • Net income for the period was TSEK -9,989 (-10,495)
 • Net cash flow from operating activities was TSEK 10,483 (23,712)
 • Equity on June 30 was TSEK 301,676 (358,304)

For the complete report see attached document.

For further information, please contact:
Sven I Hegstad +47 22 01 58 80, sven.hegstad@paretosec.com
Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

About Delarka Fastighet
Delarka Fastighet AB (publ) is a Swedish real estate company directly owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The Property is fully leased until 30 April 2026 and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 39,000 m2 of office space and around 14,000 m2 parking space that constitute approximately 450 parking spaces. The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and the company is managed by Pareto Business Management AB. Wildeco is the Certified Advisor to the Company.

The information in this Interim Report is information that Delarka Fastighet AB (publ) is obliged to make public pursuant to the the EU Market Abuse Regulation and the Swedish Securities Market Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set above, on August 29, 2016 at 8:00 am.

Delarka Holding Half year report January - June 2016

DELARKA HOLDING HALF YEAR REPORT JANUARY - JUNE 2016
 • Income from property management was TSEK 20,334 (21,046)
 • Rental income amounted to TSEK 49,370 (49,334)
 • Net income for the period was TSEK 13,178 (16,407) corresponding to SEK 2.64 (3.28) per share
 • Market value of investment property TSEK 1,235,000 (1,225,000)
 • Loan to Value 60 (60) per cent
 • Net cash flow from operating activities was TSEK 10,597 (23,605)
 • Net cash flow from financing activities was negative TSEK 20,000 (20,000) due to dividend payments
 • Equity on June 30 was TSEK 464,041 (465,310) corresponding to SEK 92.81 (93.1) per share

For the complete report see attached document.

For further information, please contact:
Sven I Hegstad +47 22 01 58 80, sven.hegstad@paretosec.com
Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

About Delarka Holding
Delarka Holding AB (publ) is a Swedish real estate company indirectly owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The Property is fully leased until 30 April 2026 and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 39,000 m2 of office space and around 14,000 m2 parking space that constitute approximately 450 parking spaces. The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and the company is managed by Pareto Business Management AB. Wildeco is the Certified Advisor to the Company.

The information in this Interim Report is information that Delarka Holding AB is obliged to make public pursuant to the the EU Market Abuse Regulation and the Swedish Securities Market Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set above, on August 29, 2016 at 8:00 am.

Resolutions at the annual general meeting of Delarka Fastighet

RESOLUTIONS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF DELARKA FASTIGHET

At the annual general meeting of Delarka Fastighet AB (publ) held on 31 March 2016 in Stockholm, the following main resolutions were passed.

 • The financial statements for the financial year 2015 were adopted.
 • It was resolved that of the available profits of SEK 351,164,882 the distribution per share will amount to in aggregate SEK 80, implying a distribution of in aggregate SEK 40,000,000. Payment of the dividend will take place on four separate occasions before the next annual general meeting with four equal installments.
 • It was resolved that the directors of the board and the managing director were discharged from liability for the financial year 2015.
 • It was resolved that the board of directors of the company shall consist of Henrik Viktorsson, Johan Thorell and Lennart Låftman. Lennart Låftman was elected chairman of the board.
 • It was resolved to re-elect Deloitte AB as auditor.
 • It was resolved that no remuneration to the board members shall be paid for the period until the end of the next annual general meeting and that the auditor's fees shall be paid by approved account.

31 March 2016

For further information, please contact:

Sven I Hegstad + 47 22 01 58 80, Sven.Hegstad@paretosec.com
Ida Fransson + 46 8 402 53 83, Ida.Fransson@paretosec.com 

The following documents can be retrieved from beQuoted

About Delarka Fastighet AB (publ)
Delarka Fastighet AB (publ) is a Swedish real estate company indirectly owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The Property is fully leased until 30 April 2026 to Posten AB and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 53 000 m2, of which around 14 000 m2 constitute approximately 450 parking spaces. The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and Pareto Project Finance AS and the company is managed by Pareto Business Management AB. Wildeco is the Certified Advisor to the Company.

Resolutions at the annual general meeting of Delarka Holding

RESOLUTIONS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF DELARKA HOLDING

At the annual general meeting of Delarka Holding AB (publ) held on 31 March 2016 in Stockholm, the following main resolutions were passed.

 • The financial statements for the financial year 2015 were adopted.
 • It was resolved that of the available profits of SEK 473,567,148, the distribution per share will amount to in aggregate SEK 8, implying a distribution of in aggregate SEK 40,000,000. Payment of the dividend will take place on four separate occasions with four equal installments. This means that at each installment SEK 2 per share shall be paid, or a total of SEK 10,000,000. The record dates for payment of the dividend shall be 4 April 2016, 30 June 2016, 30 September 2016 and 30 December 2016, respectively.
 • It was resolved that the directors of the board and the managing director were discharged from liability for the financial year 2015.
 • It was resolved that the board of directors of the company shall consist of Henrik Viktorsson, Johan Thorell and Lennart Låftman. Lennart Låftman was elected chairman of the board.
 • It was resolved to re-elect Deloitte AB as auditor.
 • It was resolved that the remuneration to the Board of Directors for work conducted until the end of the next annual general meeting is proposed to amount in aggregate SEK 175,000, and that the auditor's fees shall be paid by approved account.

31 March 2016

For further information, please contact:

Sven I Hegstad + 47 22 01 58 80, Sven.Hegstad@paretosec.com
Ida Fransson + 46 8 402 53 83, Ida.Fransson@paretosec.com

The following documents can be retrieved from beQuoted

About Delarka Holding
Delarka Holding AB (publ) is a Swedish real estate company indirectly owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The Property is fully leased until 30 April 2026 to Posten AB and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 53 000 m2, of which around 14 000 m2 constitute approximately 450 parking spaces. The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and Pareto Project Finance AS and the company is managed by Pareto Business Management AB. Wildeco is the Certified Advisor to the Company.

The shareholders in Delarka Holding are hereby summoned to the annual general meeting on March 31, 2016

THE SHAREHOLDERS IN DELARKA HOLDING ARE HEREBY SUMMONED TO THE ANNUAL GENERAL MEETING ON MARCH 31, 2016

The shareholders in Delarka Holding AB (publ) are hereby summoned to the annual general meeting on March 31, 2016 at 11:00 at the office of Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, floor 7, Stockholm.

Notification etc.
Shareholders who wish to participate in the general meeting must

Firstly, be included in the shareholders' register maintained by Euroclear Sweden AB as of March 23, 2016, and

Secondly, notify the company of their participation in the general meeting no later than on March 23, 2016.

The notification shall be in writing to Delarka Holding AB (publ), Att: Ida Fransson, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden, or via e-mail: ida.fransson@pareto.no. The notification should state the name, personal/corporate identity number, address, telephone number and shareholding and, when applicable, information about representatives, counsels and assistants. When applicable, complete authorization documents, such as registration certificates and powers of attorney for representatives and counsels, shall be appended the notification.

Nominee shares
Shareholders whose shares have been registered in the name of a bank or other trust department or with a private securities broker, must temporarily re-register their shares in their own names with Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate in the general meeting. Shareholders wishing such re-registration must inform their nominee of this well before March 23, 2016, when such re- registration must have been completed.

Proxy etc.
Shareholders represented by proxy shall issue dated and signed power of attorney for the proxy. If the power of attorney is issued on behalf of the proxy or, should the right to vote for the shares be divided among different representatives, the representatives, together with information on the number of shares each representative is entitled to vote for. The proxy is valid for one year from the issuance or the longer period of validity stated in the proxy, however not more than five year from the issuance. If the proxy is issued by a legal entity, attested copies of the certificate of registration or equivalent authorization documents, evidencing the authority to issue the proxy, shall be enclosed. The power of attorney in original and, where applicable, the registration certificate, should be submitted to the company by mail at the address set forth above well in advance of the general meeting. A proxy form is available on the company's website, www.delarka.se, and will also be sent to shareholders that so request and inform the company of their postal address.

Proposed agenda
1. Election of a chairman of the meeting.
2. Preparation and approval of the voting list.
3. Approval of the agenda.
4. Election of one or two persons to verify the minutes.
5. Determination as to whether the meeting has been duly convened.
6. Presentation of the annual accounts and the auditor's report and, if applicable, the group annual accounts and the auditor's report on the group accounts.
7. Decision:
   a) regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and, if applicable, of the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;
   b) regarding appropriation of the company's result according to the adopted balance sheet;
   c) regarding discharge from liability for the members of the board of directors and the managing director.
8. Determination of the number of members and deputy members of the board of directors as well as the number of auditors and deputy auditors.
9. Determination of the fees to the board of directors and the auditors.
10. Election of the members and deputy members of the board.
11. Election of auditors.
12. Closing of the meeting.

The board of directors' proposal for resolution on distribution of profit (item 7 (b))
The board of directors of Delarka Holding AB (publ), 556944-5843, proposes that the annual general meeting to be held on March 31, 2016 resolves on distribution of profit, as set out below. It is noted that the board of directors also proposes that SEK 433,567,148 be carried forward.

Of the available profits of SEK 473,567,148, the distribution per share shall amount to in aggregate SEK 8, implying a distribution of in aggregate SEK 40,000,000. Payment of the dividend will take place on four separate occasions before the next annual general meeting with four equal instalments. This means that at each instalment SEK 2 per share shall be paid, or a total of SEK 10,000,000. It is proposed that the record dates for payment of the dividend shall be April 4, 2016, June 30, 2016, September 30, 2016, December 30, 2016, respectively.

Election of chairman of the meeting, determination of the number of members and deputy members of the board of directors as well as auditors and deputy auditors, fees to the board of directors and the auditors and election of members of the board of directors and auditors (items 1, 8, 9, 10 and 11)

 • The shareholders representing in total 35.6 % of the shares and votes in the company, have presented the following proposal to the general meeting.
 • Lennart Låftman, is proposed to chair the annual general meeting (item 1).
 • The number of members of the board of directors shall be three, with no deputy members (item 8).
 • The number of auditors shall be one without deputy auditors (item 8).
 • The remuneration to the Board of Directors for work conducted until the end of the next annual general meeting is proposed to amount in aggregate SEK 175,000 whereof SEK 75,000 shall be paid to the Chairman and SEK 50,000 shall be paid to each of the other Board Members.
 • Auditors' fees are proposed to be paid upon approval of the auditors' invoice (item 9).
 • Re-election of the board members Lennart Låftman and Johan Thorell. Proposed new board member is Henrik Viktorsson. Lennart Låftman is proposed to be re-elected as new chairman of the board (item 10).
 • Re-election of the registered auditing company Deloitte for the period up to the end of the next annual general meeting (item 11).

Presentation of proposed new board members

Number of shares and votes
There are 5,000,000 shares and 5,000,000 votes in the company. The company holds no own shares.

Information at the general meeting
The board of directors and the managing director shall, if any shareholder so requests and the board of directors believes that it can be done without material harm to the company, provide information regarding circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda and circumstances that can affect the assessment of the company's or its subsidiaries' financial situation and the company's relation to other companies within the group.

Documentation
The annual report, the auditor's report and the board of directors' proposal for distribution of profit and attached statement, will not later than February 29, 2016 be held available at the company's office at Delarka Holding AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Box 7415, SE-103 91 Stockholm, Sweden, and on the company's website www.delarka.se as well as sent to the shareholders who so request and inform the company of their postal address.

Stockholm February 19, 2016

DELARKA HOLDING AB (PUBL)
The board of directors

The following documents can be retrieved from beQuoted

Delarka Fastighet Year-end Report January - December 2015

DELARKA FASTIGHET YEAR-END REPORT JANUARY - DECEMBER 2015

The company has a listed Bond loan at NASDAQ OMX with ticker DELAR1

Market value of investment property was TSEK 1,235,000 (1,225,000)

Loan to Value 60 (60) per cent

Interest coverage ratio 2.3 (2.3)

Cash position TSEK 41 639 (33 785)

Rental income amounted to TSEK 98,665 (99,231)

Net income for the period was TSEK -17,134 (-17,780)

Net cash flow from operating activities was TSEK 47,852 (43,214)

Equity on December 31 was TSEK 351,665 (408,798)

In the auditor's report regarding the annual report 2015 the auditor has made an observation regarding late payments of taxes and social security contributions. No late payments have been noted post the establishments of new routines. This negligence has caused no material harm for the company, except for penalty interests.

For the complete report see attached document.

For further information, please contact:
Ida Fransson +46 8 402 53 83, ida.fransson@paretosec.com
Sven I Hegstad +47 22 01 58 80, sven.hegstad@paretosec.com

About Delarka
Fastighet Delarka Fastighet AB (publ) is a Swedish real estate company directly owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The Property is fully leased until 30 April 2026 and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 39,000 m2 of office space and around 14,000 m2 parking space that constitute approximately 450 parking spaces. The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and the company is managed by Pareto Business Management AB. Wildeco is the Certified Advisor to the Company.

Delarka Holding Year-end Report January - December 2015

DELARKA HOLDING YEAR-END REPORT JANUARY - DECEMBER 2015

The Board proposes a dividend of SEK 8 per share through a quarterly installment of SEK 2 per share.

The record dates for payment of the dividend will be 4th of April 2016, 30th of June 2016, 30th of September 2016 and 30th of December 2016.

Income from property management was TSEK 43,424 (42,922)

Rental income amounted to TSEK 98,665 (99,231)

Net income for the period was TSEK 41,959 (23,908) corresponding to SEK 8.39 (4.78) per share

Net income was impacted by change in valuation of the property by TSEK 10,000 (-12,500)

Market value of investment property TSEK 1,235,000 (1,225,000)

Loan to Value 60 (60) per cent

Net cash flow from operating activities was TSEK 47,698 (32,577)

Net cash flow from financing activities was negative TSEK 40,000 (30,000) due to dividend payments

Equity on December 31 was TSEK 490,862 (488,903) corresponding to SEK 98.2 (97.8) per share

For the complete report see attached document.

For further information, please contact:
Ida Fransson +46 8 402 53 83, ida.fransson@paretosec.com
Sven I Hegstad +47 22 01 58 80, ida.fransson@paretosec.com

The following documents can be retrieved from beQuoted

About Delarka
Holding Delarka Holding AB (publ) is a Swedish real estate company indirectly owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The Property is fully leased until 30 April 2026 and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 39,000 m2 of office space and around 14,000 m2 parking space that constitute approximately 450 parking spaces. The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and the company is managed by Pareto Business Management AB. Wildeco is the Certified Advisor to the Company.

Delarka Fastighet Interim report January - June 2015

DELARKA FASTIGHET INTERIM REPORT JANUARY - JUNE 2015

The company has listed the Bond loan at NASDAQ OMX on November 11, 2014 with ticker DELAR1.
Rental income amounted to TSEK 49,334.
Net income for the period was TSEK -10,495.
Net cash flow from operating activities was TSEK 23,712.
Net cash flow from financing activities was negative TSEK 20,000 due to dividend payments.
Equity on 30 June 2015 was TSEK 358,304.
Ida Fransson will replace Mattias Mattsson as CFO.

For the complete report see attached document.

26 August 2015

For further information, please contact:
Ida Fransson +46 8 402 53 83, ida.fransson@pareto.no
Sven I Hegstad +47 22 01 58 80, sih@pareto.no

About Delarka
Delarka Fastighet AB (publ) is a Swedish real estate company owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The Property is fully leased until 30 April 2026 to Posten AB and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 39,000 sq. m. of office space and around 14,000 sq. m. parking spaces that constitute approximately 450 parking spaces. The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and Pareto Project Finance AS and the company is managed by Pareto Business Management AB. Wildeco is the Certified Advisor to the Company. 

Delarka Holding Interim report January - June 2015

DELARKA HOLDING INTERIM REPORT JANUARY - JUNE 2015

Income from property management was TSEK 21,046 corresponding to SEK 4.21 per share.
Rental income amounted to TSEK 49,334.
Net income for the period was TSEK 16,407 corresponding to SEK 3.28 per share.
Net cash flow from operating activities was TSEK 23,605.
Net cash flow from financing activities was negative TSEK 20,000 due to dividend payments.
Equity on 30 June 2015 was TSEK 465,310 corresponding to SEK 93.1 per share.
Ida Fransson will replace Mattias Mattsson as CFO.

For the complete report see attached document.

26 August 2015

For further information, please contact:
Ida Fransson +46 8 402 53 83, ida.fransson@pareto.no
Sven I Hegstad +47 22 01 58 80, sih@pareto.no

The following documents can be retrieved from beQuoted

About Delarka
Delarka Holding AB (publ) is a Swedish real estate company indirectly owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm through its subsidiary Delarka Fastighet AB. The Property is fully leased until 30 April 2026 to Posten AB and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 39,000 sq. m. of office space and around 14,000 sq. m. parking spaces that constitute approximately 450 parking spaces. The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and Pareto Project Finance AS and the company is managed by Pareto Business Management AB. Wildeco is the Certified Advisor to the Company.

Delarka Fastighet - Resolutions at the annual general meeting

DELARKA FASTIGHET - RESOLUTIONS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING

At the annual general meeting of Delarka Fastighet AB (publ) held on 25 March 2015 in Stockholm, the following main resolutions were passed.

· The financial statements for the financial year 2014 were adopted.

· It was resolved that of the available profits of SEK 408,298,559, a dividend of SEK 80 per share shall be paid to the shareholders, implying a dividend of in aggregate SEK 40,000,000. Payment of the dividend will take place on four separate occasions before the next annual general meeting with four equal installments.

· It was resolved that the directors of the board and the managing director were discharged from liability for the financial year 2014.

· It was resolved that the board of directors of the company shall consist of Tony Karlström, Lennart Låftman and Johan Thorell, and that Lennart Låftman shall be chairman of the board of directors.

· It was resolved to re-elect Deloitte AB as auditor.

· It was resolved that no remuneration to the board members shall be paid for the period until the end of the next annual general meeting.

· It was resolved that the auditor's fees shall be paid by approved account.

25 March 2015

For further information, please contact:
Sven I Hegstad + 47 22 01 58 80, sih@pareto.no
Mattias Mattson + 46 8 402 53 83, mattias.mattsson@pareto.no

The following documents can be retrieved from beQuoted

About Delarka Fastighet
Delarka Fastighet AB (publ) is a Swedish real estate company directly owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The Property is fully leased until 30 April 2026 to Posten AB and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 53 000 m2, of which around 14 000 m2 constitute approximately 450 parking spaces. Wildeco is the Certified Advisor to the Company.

Resolutions at the annual general meeting

RESOLUTIONS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING

At the annual general meeting of Delarka Holding AB (publ) held on 25 March 2015 in Stockholm, the following main resolutions were passed.

- The financial statements for the financial year 2014 were adopted.

- It was resolved that of the available profits of SEK 474,279,442, a dividend of SEK 8 per share shall be paid to the shareholders, implying a dividend of in aggregate SEK 40,000,000. Payment of the dividend will take place on four separate occasions with four equal installments. This means that at each installment, SEK 2 per share will be paid, or a total of SEK 10,000,000. The record dates for payment of the dividend shall be 31 March 2015, 30 June 2015, 30 September 2015 and 30 December 2015, respectively. It was further resolved that the remaining profits of SEK 434,279,442 shall be carried forward.

- It was resolved that the directors of the board and the managing director were discharged from liability for the financial year 2014.

- It was resolved that the board of directors of the company shall consist of Tony Karlström, Lennart Låftman and Johan Thorell, and that Lennart Låftman shall be chairman of the board of directors.

- It was resolved to re-elect Deloitte AB as auditor.

- It was resolved that a remuneration to the board members shall be paid in cash as follows: SEK 75,000 to the chairman of the board Lennart Låftman, SEK 50,000 to the board member Tony Karlström and SEK 50,000 to the board member Johan Thorell for the period until the end of the next annual general meeting. It was further resolved that a remuneration to the board members for work previously performed until the end of the annual general meeting 2015 shall be paid in cash in the amount SEK 75,000 to Lennart Låftman, SEK 50,000 to Tony Karlström and SEK 50,000 to Johan Thorell.

- It was resolved that the auditor's fees shall be paid by approved account.

25 March 2015

For further information, please contact:

Sven I Hegstad + 47 22 01 58 80, sih@pareto.no 
Mattias Mattson + 46 8 402 53 83, mattias.mattsson@pareto.no

The following documents can be retrieved from beQuoted

About Delarka
Delarka Holding AB (publ) is a Swedish real estate company indirectly owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The Property is fully leased until 30 April 2026 to Posten AB and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 53 000 m2, of which around 14 000 m2 constitute approximately 450 parking spaces. The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and Pareto Project Finance AS and the company is managed by Pareto Business Management AB. Wildeco is the Certified Advisor to the Company.

Delarka Holding Annual report 2014

DELARKA HOLDING ANNUAL REPORT 2014

Delarka today announces that its Annual report 2014 is available at www.delarka.se

Clarification record dates for dividend
Delarka presented in the Year-end Report, dated February 24 the proposed record dates for the dividend distribution to the Shareholders. The Company would like to clarify that the correct record dates are as follows in 2015: March 31, June 30, September 30 and December 30

The Board proposes a dividend of SEK 8 per share through a quarterly installment of SEK 2 per share.

For the complete report, see attached document.

For further information, please contact:
Mattias Mattson +46 8 402 53 83, mattias.mattsson@pareto.no
Sven I Hegstad +47 22 01 58 80, sih@pareto.no

About Delarka
Delarka Holding AB (publ) is a Swedish real estate company indirectly owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm through its subsidiary Delarka Fastighet AB. The Property is fully leased until 30 April 2026 to Posten AB and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 39,000 m2 of office space and around 14,000 m2 parking space that constitute approximately 450 parking spaces. The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and Pareto Project Finance AS and the company is managed by Pareto Business Management AB. Wildeco is the Certified Advisor to the Company.

Delarka Fastighet Year-end Report January - December 2014

DELARKA FASTIGHET YEAR-END REPORT JANUARY - DECEMBER 2014

The Board proposes a dividend of SEK 80 per share to the parent company Delarka Holding AB.

The company has listed the Bond loan at NASDAQ OMX on November 11, 2014 with ticker DELAR1

Rental income amounted to TSEK 99,231

Net income for the period was TSEK -17,780

Net cash flow from operating activities was TSEK 43,213

Net cash flow from financing activities was negative TSEK 30,000 due to dividend payments.

Equity on December 31 was TSEK 408,799

For the complete report see attached document.

For further information, please contact:
Mattias Mattson +46 8 402 53 83, mattias.mattsson@pareto.no
Sven I Hegstad +47 22 01 58 80, sih@pareto.no

About Delarka
Delarka Fastighet AB (publ) is a Swedish real estate company owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The Property is fully leased until 30 April 2026 to Posten AB and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 39,000 m2 of office space and around 14,000 m2 parking space that constitute approximately 450 parking spaces. The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and Pareto Project Finance AS and the company is managed by Pareto Business Management AB. Wildeco is the Certified Advisor to the Company.

Delarka Holding Year-end Report January - December 2014

DELARKA HOLDING YEAR-END REPORT JANUARY - DECEMBER 2014

The Board proposes a dividend of SEK 8 per share through a quarterly installment of SEK 2 per share.

Income from property management was TSEK 42,922 corresponding to SEK 8.58 per share.

Rental income amounted to TSEK 99,231

Net income for the period was TSEK 23,908 corresponding to SEK 4.78 per share.

Net income was impacted by change in valuation of the property by TSEK -12,500

Market value of investment property TSEK 1,225,000

Net cash flow from operating activities was TSEK 32,577

Net cash flow from financing activities was negative TSEK 30,000 due to dividend payments.

Equity on December 31 was TSEK 488,903 corresponding to SEK 97.8 per share

For the complete report see attached document.

For further information, please contact:
Mattias Mattson +46 8 402 53 83, mattias.mattsson@pareto.no
Sven I Hegstad +47 22 01 58 80, sih@pareto.no

About Delarka
Delarka Holding AB (publ) is a Swedish real estate company indirectly owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The Property is fully leased until 30 April 2026 to Posten AB and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 39,000 m2 of office space and around 14,000 m2 parking space that constitute approximately 450 parking spaces. The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and Pareto Project Finance AS and the company is managed by Pareto Business Management AB. Wildeco is the Certified Advisor to the Company.

Delarka Holding Interim report January - June 2014

DELARKA HOLDING INTERIM REPORT JANUARY - JUNE 2014
Income from property management was TSEK 21,599 corresponding to SEK 4.32 per share.

Rental income amounted to TSEK 49,356
Net income for the period was TSEK 8,493 corresponding to SEK 1.70 per share.

Net income was impacted by change in valuation of the property by TSEK -12,500

Market value of investment property TSEK 1,225,000

Net cash flow from operating activities was TSEK 6,104

Net cash flow from financing activities was negative TSEK 10,000 due to dividend payments to shareholders.

Equity at June 30 was TSEK 473,488 corresponding to SEK 94.7 per share

For the complete report see attached document.
For further information, please contact:
Mattias Mattson +46 8 402 53 83, mattias.mattsson@pareto.no
Sven I Hegstad +47 22 01 58 80, sih@pareto.no
The following documents can be retrieved from beQuoted
About Delarka
Delarka Holding AB (publ) is a Swedish real estate company indirectly owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The Property is fully leased until 30 April 2026 to Posten AB and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 39,000 m2 of office space and around 14,000 m2 parking space that constitute approximately 450 parking spaces. The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and Pareto Project Finance AS and the company is managed by Pareto Business Management AB. Wildeco is the Certified Advisor to the Company.

Resolutions at the annual general meeting

RESOLUTIONS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING
At the annual general meeting of Delarka Holding AB (publ) held on 27 March 2014 in Stockholm, the following main resolutions were passed.
- The financial statements for the financial year 2013 were adopted.

- It was resolved that of the available profits of SEK 474,761,139, the distribution per share will amount to in aggregate SEK 8, implying a distribution of in aggregate SEK 40,000,000. Payment of the dividend will take place on four separate occasions with four equal installments. This means that at each installment SEK 2 per share shall be paid, or a total of SEK 10,000,000. The record dates for payment of the dividend shall be 1 April 2014, 30 June 2014, 30 September 2014 and 30 December 2014, respectively.

- It was resolved that the directors of the board and the managing director were discharged from liability for the financial year 2013.

- It was resolved that the board of directors of the company shall consist of Tony Karlström, Lennart Låftman and Johan Thorell. Lennart Låftman was elected chairman of the board.

- It was resolved to re-elect Deloitte AB as auditor.

- It was resolved that no directors' fees shall be paid, and that the auditor's fees shall be paid by approved account.
27 March 2014
For further information, please contact:
Sven I Hegstad + 47 22 01 58 80, sih@pareto.no
Mattias Mattson + 46 8 402 53 83, mattias.mattsson@pareto.no
The following documents can be retrieved from beQuoted
About Delarka Holding
Delarka Holding AB (publ) is a Swedish real estate company indirectly owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The Property is fully leased until 30 April 2026 to Posten AB and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 53 000 m2, of which around 14 000 m2 constitute approximately 450 parking spaces. The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and Pareto Project Finance AS and the company is managed by Pareto Business Management AB. Wildeco is the Certified Advisor to the Company.

Notice to annual general meeting

NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING
The board of directors of Delarka Holding AB (publ) has resolved to convene the annual general meeting of the company to be held on 27 March 2014 at 10:00 am CET at Roschier Advokatbyrå, Blasieholmsgatan 4A in Stockholm, Sweden.
The board proposes a dividend of in aggregate SEK 8 per share, implying a dividend of in aggregate SEK 40,000,000. Payment of the dividend will take place on four separate occasions before the next annual general meeting with four equal installments.

Shareholders representing 35,6% of the shares in Delarka Holding AB (publ) propose that Tony Karlström, Lennart Låftman, and Johan Thorell are elected members of the board of directors.

If you wish to attend, please send an e-mail to Mattias.Mattsson@pareto.no.

Please find enclosed the notice to the annual general meeting in Delarka Holding AB (publ), including the agenda and full proposals to the annual general meeting. The notice is also available at the company's website www.delarka.se. The annual report will be available at the company’s website no later than 6 March 2014.
25 February 2014
For further information, please contact:
Mattias Mattson +46 8 402 53 83, mattias.mattsson@pareto.no
Sven I Hegstad +47 22 01 58 80, sih@pareto.no
The following documents can be retrieved from beQuoted
About Delarka
Delarka Holding AB (publ) is a Swedish real estate company indirectly owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The Property is fully leased until 30 April 2026 to Posten AB and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 53 000 m2, of which around 14 000 m2 constitute approximately 450 parking spaces. The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and Pareto Project Finance AS and the company is managed by Pareto Business Management AB. Wildeco is the Certified Advisor to the Company.

Fourth quarter and preliminary results for 2013

FOURTH QUARTER AND PRELIMINARY RESULTS FOR 2013
The board of directors of Delarka Holding AB (publ) has approved the fourth quarter and year-end report 2013.
KEY FIGURES FOR Q4 - Period 17. Oct - 31. Dec

Profit and loss for continued operations 17. Oct - 31. Dec
Gross income SEK thousand 12,968
Operating profit before adm. expenses SEK thousand 10,484
Operating profit before value adj. SEK thousand 9,704
Profit before income tax and value adjustments SEK thousand -455
Profit before income tax SEK thousand 26,456
Profit after income tax SEK thousand 25,117
Interest coverage ratio 2.10


Cash flow 17. Oct - 31. Dec
Cash flow from operating activities SEK thousand 7,267
Cash position SEK thousand 41,706


Balance sheet 17. Oct - 31. Dec
Market value of investment property SEK thousand 1,237,500
Equity SEK thousand 504,995
Bond SEK thousand 740,000
Working capital SEK thousand 8,834
Equity ratio Per cent 39.5%
Pre-tax return on equity (annualized) Per cent 5.5%
Loan to Value Per cent 59.8%


The full report is enclosed and available at the company's website www.delarka.se.
25 February 2014
For further information, please contact:
Mattias Mattson +46 8 402 53 83, mattias.mattsson@pareto.no
Sven I Hegstad +47 22 01 58 80, sih@pareto.no
The following documents can be retrieved from beQuoted
About Delarka
Delarka Holding AB (publ) is a Swedish real estate company indirectly owning, managing and letting the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The Property is fully leased until 30 April 2026 to Posten AB and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 53 000 m2, of which around 14 000 m2 constitute approximately 450 parking spaces. The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and Pareto Project Finance AS and the company is managed by Pareto Business Management AB. Wildeco is the Certified Advisor to the Company.

Delarka Holding is accepted for listing on NASDAQ OMX First North

DELARKA HOLDING IS ACCEPTED FOR LISTING ON NASDAQ OMX FIRST NORTH
The first day of trading is Tuesday December 17, 2013.
Trading information
Short name on First North: DELARK
ISIN-code: SE0005504347
The shares are registered by the Euroclear Sweden AB

Delarka Holding AB (public) is a Swedish real estate company owning and managing the property Polisen 2 in Solna, Stockholm. The Property is fully leased until April 30, 2026 to Posten AB and is the current headquarter of PostNord. The building was completed in November 2003 and consists of approximately 53 000 m2, of which around 14 000 m2 constitute approximately 450 parking spaces. The company was established in November 2013 by Pareto Securities AB and Pareto Project Finance AS and the company is managed by Pareto Business Management AB. Wildeco is the Certified Advisor to the Company.

The Company Description and further information is published on www.Delarka.se
December 12, 2013
Company contact:
Sven I Hegstad
CEO / VD
Delarka Holding AB
Tel: + 47 22 01 58 80
Fax: + 47 22 87 88 00
E-mail: sven.hegstad@pareto.no
The following documents can be retrieved from beQuoted
About Pareto
Pareto aims to secure the best possible liquidity for the shares. For further information regarding the purchase or sale of shares please contact the sales department on phone: +47 22 01 58 99 / +46 8402 5221.
Please contact the Company contact with any questions.

Contact Information


Chief Executive Officer

Sven Hegstad
sih@pareto.no
 +47 22 01 58 80

Certified Adviser

Jacob Nyberg

Wildeco
Box 7126
103 87 Stockholm
Sweden

Business Manager

Joachim Carlsson

IR Contact

Ingeborg Magnusson

Facility Manager

Newsec Humlegårdsgatan 14

Box 5365
102 49 Stockholm
Sweden

www.newsec.se
 +46 8 55 80 50 00

Delarka Holding AB

Org. nr. 556944-4843

c/o Pareto Business Management AB
Box 7415
103 91 Stockholm
Sweden